Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης

Συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης Preventive – Corrective - Field Services

Η εταιρία μας είναι σε θέση να αναλάβει για λογαριασμό σας την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην περιοχή της Λέσβου.


Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εγκατάστασης συντήρησης επισκευής με διαθεσιμότητα  24/7  για τους παρακάτω τομείς:


  • Υποδομή Πληροφορικής
  • Εγκατάσταση Λογισμικού
  • Υποδομή Τηλεπικοινωνιών
  • Συστήματα ασφαλείας και καταγραφής εικόνας
  • Τεχνική Υποστήριξη ταμειακών συστημάτων


Με ιδιόκτητο κατάστημα και αποθήκη στην Μυτιλήνη αναλαμβάνουμε την κατασκευή υποδομής και στην συνέχεια την εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση μηχανημάτων σε νέους χώρους


Διαθέτουμε αποθήκη για φύλαξη ανταλλακτικών παρακαταθήκης με δυνατότητα μηχανογραφημένης παρακολούθησης αποθέματος καθώς και πλήρως εξοπλισμένο ηλεκτρονικό εργαστήριο προσφέροντας την δυνατότητα επισκευών ηλεκτρονικών συσκευών.