Εγκαταστάσεις δικτύων τηλεπικοινωνίων

Εγκατάσταση δικτύων τηλεπικοινωνιών

  • Κατασκευή και πιστοποίηση δικτύων δομημένης καλωδίωσης χαλκού και οπτικών ινών
  • Κατασκευή και προμήθεια ενεργού και παθητικού εξοπλισμού για την κατασκευή Data Room