Εγκαταστάσεις δικτύων τηλεπικοινωνίων

Βρισκόμαστε στην Μυτιλήνη και αναλαμβάνουμε την μελέτη, εγκατάσταση και την πιστοποίηση δικτύων τηλεπικοινωνιών χαλκού και οπτικών ινών σε όλη την Λέσβο.

Εγκατάσταση δικτύων τηλεπικοινωνιών

  • Κατασκευή και πιστοποίηση δικτύων δομημένης καλωδίωσης χαλκού και οπτικών ινών
  • Κατασκευή και προμήθεια ενεργού και παθητικού εξοπλισμού για την κατασκευή Data Room