Συμβάσεις συντήρησης

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή, πιστοποίηση και συντήρηση data room και τηλεπικοινωνιακών καμπινών

Εγκαταστάσεις αναμεταδοτών κινητής τηλεφωνίας 3G GSM

Διαθέτουμε πιστοποιημένους τεχνικούς για αποκατάσταση βλαβών σε συσκευές παιγνιομηχανημάτων τυχερών παιγνίων τύπου VLT

Τεχνική υποστήριξη αλυσίδων καταστημάτων Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων