Εγκαταστάσεις δικτύων FTTH

Με έδρα την Μυτιλήνη Λέσβου αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, πιστοποίηση και τεχνική υποστήριξη δικτύων οπτικών ινών από την καμπίνα έως τον τερματικό χώρο του πελάτη (FTTH).

Διαθέτουμε ιδιόκτητο εξοπλισμό για εμφύσηση, συγκόλληση οπτικών ινών και πιστοποίηση του κατασκευασμένου δικτύου με μετρήσεις εξασθένισης και iOLM.

Έχουμε την δυνατότητα υποστήριξης back office για την αποθήκευση φωτογραφιών, μετρήσεων και συμπλήρωση φορμών για το κάθε ολοκληρωμένο έργο.

 Συγκεκριμένα ότι αφορά τις φάσεις Β και Γ  μπορούμε να αναλάβουμε:

 

  • Site survey
  • Επέκταση υποδομής σωληνίσκου έως την εισαγωγή κτηρίου
  • Τοποθέτηση τερματικής διάταξης κτιρίου FTTH δικτύου οπτικών ινών (BEP)
  • Εγκατάσταση  κουτιού τερματισμού ΚΟΙ ορόφου (Floor Box)   δικτύου FTTH
  • Εγκατάσταση ή τροποποίηση διασυνδέσεων διαχωριστή οπτικού σήματος  (splitter) δικτύου FTTH
  • Κατασκευή κατακόρυφης και οριζόντιας υποδομής όδευσης ΚΟΙ σε κτίριο
  • Εγκατάσταση ΟΝΤ και σύνδεση με την τερματική διάταξη διαμερίσματος

 

 Ολες οι εγκαταστάσεις γίνονται με υλικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.