Πιστοποιημένοι τεχνικοί Ε.Ε.Ε.Π

Διαθέτουμε πιστοποιήσεις τεχνικών ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων

Αναλαμβάνουμε την τεχνική υποστήριξη σε όλη την Λέσβο σε πρακτορεία, την κατασκευή δομημένης καλωδίωσης και δικτύου διανομής τηλεοπτικού και δορυφορικού σήματος.

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας και καταγραφής εικόνας για πρόληψη κακόβουλων ενεργειών.

Παρέχουμε υπηρεσίες back office, παρακολύθησης αποθήκης ανταλλακτικών με serial number,  προγραμματισμού ραντεβού, συμπλήρωσης δελτίων επίσκεψης και παρακολούθησης συμμόρφωσης σε συμβόλαια SLA.
Διαθέτουμε πιστοποιημένους τεχνικούς απο την Ε.Ε.Ε.Π. για τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Τεχνικοί ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων (κωδικός Α1).
  • Τεχνικοί παιγνιομηχανημάτων ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων (κωδικός Α2).


    καλύπτουμε τις προυποθέσεις της Ε.Ε.Ε.Π. και είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε επισκευές συντηρήσεις και εγκαταστάσεις VLT .