Τεχνική υποστήριξη πελατών εταιριών τηλεπικοινωνιών

Η εταιρία μας υποστηρίζει πελάτες τηλεπικοινωνιακών παρόχων πραγματοποιώντας επισκέψεις εντοπισμού και άρσης βλάβης ή παραμετροποίησης εξοπλισμού σε αστικά κέντρα, υπαίθριες τηλεπικοινωνιακές καμπίνες και χώρο εταιρικού ή οικιακού πελάτη.

Παρέχουμε υπηρεσίες back office, προγραμματισμού ραντεβού, συμπλήρωσης δελτίων επίσκεψης και παρακολούθησης συμμόρφωσης σε συμβόλαια SLA.

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή και την πιστοποίηση εσωτερικής καλωδίωσης απο την εισαγωγή έως τον χώρο που θα συνδεθεί ο ενεργός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός.

Διαθέτουμε ιδιόκτητο τεχνικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει: Αναλυτές  ADSL, ADSL 2+, VDSL, VDSL Vectoring, TDR για τον εντοπισμό βλάβης χαλκού και oTDR για εντοπισμό βλάβης δικτύου οπτικών ινών

Εχουμε την δυνατότητα τοποθέτησης δικτύων PoE για την μεταφορά δεδομένων μέσω του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και την επέκταση κάλυψης δικτύων WiFi και έλεγχο κάλυψης μέσω κεντρικής εφαρμογής.