Πώς λειτουργούν τα UPS

UPS πώς λειτουργούν και τί προστασία προσφέρουν

Έχει καθιερωθεί η χρήση των Uninterruptible Power Supplies για προστασία απέναντι στις "διακοπές ρεύματος" της εταιρίας παραγωγής ηλεκτρισμού. Υπάρχουν αρκετά ακόμη προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στην τροφοδοσία μίας συσκευής.

Είναι το ups που έχουμε επιλέξει κατάλληλο να τα αντιμετωπίσει ? έχουμε κάνει την σωστή επιλογή?

Stand by - Off line UPS

Τα UPS επιπέδου 3 είναι των τεχνολογιών stand by και offline , αν και παρέχουν μία χαμηλού κόστους λύση για διακοπές του ρεύματος δεν παρέχουν πλήρη προστασία παρά μόνο στις περιπτώσεις 1,2,3 από τα 9 πιθανά προβλήματα

Line Interactive UPS

Τα UPS επιπέδου 5 είναι της τεχνολογίας line - interactive και αποτελούν μια μέσου κόστους λύση. Εκτός από την προστασία που προσφέρουν αυτά της κατηγορίας 3 επιπρόσθετα προστατεύουν από πτώση τάσης και υπέρταση. Το μειονέκτημα τους είναι ότι χρησιμοποιούν την ενσωματωμένη μπαταρία σαν φορτίο για την σταθεροποίηση της παρεχόμενης τάσης, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Παρέχουν προστασία στις περιπτώσεις 1,2,3,4,5

On line UPS

Τα UPS επιπέδου 9 είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν πλήρη προστασία στην τροφοδοσία της συσκευής σας. Είναι της τεχνολογίας on line και προστατεύουν από όλα τα πιθανά προβλήματα στην τροφοδοσία χρησιμοποιώντας έναν μεταλλάκτη (inverter) για να δημιουργήσουν 100% νέα τάση τροφοδοσίας για τις συσκευές σας. Η παροχή χρησιμοποιείται μόνο για την φόρτιση των μπαταριών (πετυχαίνοντας τον μεγαλύτερο χρόνο ζωής τους) και ο εξοπλισμός σας είναι πλήρως απομονωμένος από το δίκτυο τροφοδοσίας. Παρέχουν προστασία για όλες τις περιπτώσεις