Δίκτυα Υπολογιστών

ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Με τον όρο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών περιγράφουμε την κατάσταση όπου έχουμε 2 ή και παραπάνω υπολογιστές συνδεδεμένους μεταξύ τους με καλώδια. Σε περίπτωση που η σύνδεση μεταξύ των υπολογιστών γίνεται με ασύρματο τρόπο τότε αναφερόμαστε στα ασύρματα δίκτυα (WiFi) για τα οποία έχουμε γράψει σχετικό άρθρο.

Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών

Κατηγορίες Δικτύων

Τα δίκτυα χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.

Ανάλογα με την έκταση τους (τοπογραφικά)

 • Τοπικό δίκτυο - LAN (Local Area Network)
 • Δίκτυο υπολογιστών οι οποίοι βρίσκονται εντός ενός συγκεκριμένου χώρου (δωμάτιο - κτήριο) Για την σύνδεση των υπολογιστών μεταξύ τους καλό είναι να χρησιμοποιείται εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης όπως περιγράψαμε σε προηγούμενο άρθρο.

  Μητροπολιτικό δίκτυο - MAN (Metropolitan Area Netrork)

  Δίκτυο υπολογιστών που βρίσκεται εκτός των ορίων μίας πόλης (περισσότερο χρησιμοποιείται στα ασύρματα δίκτυα).

  Εκτεταμένο δίκτυο WAN (Wide Area Network)

  Δίκτυο υπολογιστών οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους (από μερικά χιλιόμετρα έως διαφορετική πόλη ή χώρα).

  Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα των υπολογιστών που τα αποτελούν

  • Δίκτυο Windows
  • Δίκτυο Novel (Dos)
  • Δίκτυο apletalk (για υπολογιστές τύπου Macintosh)

  Ανάλογα με το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιούν

  • Δίκτυα TCP/IP
  • Δίκτυα NET/BEUI

  Ανάλογα με την σχεδίαση τους

  • Δίκτυα με την χρήση ενός κεντρικού υπολογιστή για server
  • Ομότιμα δίκτυα

  Πλεονεκτήματα δικτύων

  Οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα δίκτυο είναι αρκετοί :

  • Ανταλλαγή αρχείων μέσω του δικτύου χωρίς την χρήση δισκετών, CD ή USB Disk.

   Μπορούμε να ορίσουμε κάποιες περιοχές του σκληρού δίσκου του υπολογιστή μας σαν κοινόχρηστες ή και όλο τον δίσκο δίνοντας δικαίωμα σε άλλους χρήστες του εσωτερικού δικτύου μας να διαβάζουν ή και να γράφουν πληροφορίες σε αυτά.

  • Κοινή χρήση εκτυπωτών
  • Μπορούμε να δώσουμε το δικαίωμα σε άλλους χρήστες να εκτυπώνουν στον τοπικό μας εκτυπωτή ή αν πραγματοποιούμε πολλές εκτυπώσεις αντί να αγοράσουμε πολλούς "προσωπικούς" εκτυπωτές να προμηθευτούμε έναν κεντρικό εκτυπωτή δικτύου ο οποίος έχει την δυνατότητα να λειτουργεί χωρίς την υποστήριξη υπολογιστή.

  • Κοινή χρήση Internet
  • Μπορούμε να μοιράσουμε την σύνδεση του Internet στους υπολογιστές του δικτύου προσφέροντας πρόσβαση σε όλους στο WEB.

  • Εκτέλεση εφαρμογών οι οποίες είναι σχεδιασμένες για παραπάνω από έναν χρήστη.
  • Υπάρχουν εφαρμογές (π.χ. Εμπορικής διαχείρισης - Λογιστικά προγράμματα ) τις οποίες είναι δυνατό να ενημερώνουν πάνω από έναν χρήστες , έτσι πετυχαίνουμε αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης μας.

  • Χρήση δικτυακών συσκευών αποθήκευσης -NAS ( Network Attached Storage)
  • Είναι νέες συσκευές οι οποίες επιτρέπουν την αποθήκευση σε αυτές δεδομένων από τους χρήστες του εσωτερικού δικτύου. Προσφέρουν μεγάλη ασφάλεια γιατί χρησιμοποιούν παραπάνω από έναν σκληρούς δίσκους έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης να μην χαθούν πληροφορίες.

   Ασφάλεια δικτύων

   Είναι δυνατό μέσω του εσωτερικού δικτύου να μεταφερθούν ιοί από τον έναν υπολογιστή σε άλλους, γι αυτό πρέπει όλοι οι υπολογιστές να είναι εφοδιασμένοι με ενημερωμένο πρόγραμμα antivirus. Προσφέροντας σε άλλους χρήστες πρόσβαση στον δίσκο μας διακινδυνεύουμε να σβήσουν άθελα τους δικά μας δεδομένα , καλό είναι να ελέγχουμε τι επίπεδο πρόσβασης προσφέρουμε στους άλλους υπολογιστές. Σε περίπτωση που υπάρχει κοινόχρηστη πρόσβαση στο Internet καλό θα ήταν για περισσότερη ασφάλεια να χρησιμοποιήσουμε ένα Firewall το οποίο αποκλείει την είσοδο στο τοπικό δίκτυο σε κακόβουλους χρήστες και worms μέσω του Internet.

   Σχεδιασμός δικτύων

   Για να υπάρχει σωστή λειτουργία και πλήρης εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων που μπορεί να σας προσφέρει πρέπει το δίκτυο να σχεδιαστεί από έναν επαγγελματία όπως και να χρησιμοποιηθούν υλικά υψηλής ποιότητας. Μόνο τότε μπορεί το δίκτυο σας να είναι ασφαλές και λειτουργικό.