Αναζήτηση για optical

Δίκτυα οπτικών ινών στην Λέσβο

Μετά την προμήθεια από την εταιρία μας Fusion Splicer και οργάνου oTDR έχουμε πλέον την δυνατότητα να αναλάβουμε τον τερματισμό , πιστοποίηση, μετατόπιση και αποκατάσταση βλάβης σε δίκτυα οπτικών ινών σε όλη την περιοχή του Βορείου Αιγαίου. Εξειδικευμένοι τεχνικοί αναλαμβάνουν την κατασκευή οπτικών κατανεμητών καθώς και optical fiber closure και σε συνεργασία με τοπικούς χωματουργούς ολοκληρώνουμε κάθε τεχνικό έργο που θα μας ανατεθεί.

ZOOM

Υπάρχουν 2 τύποι zoom , το οπτικό (optical) και το ψηφιακό (digital). Η δυνατότητες στις περισσότερες ψηφιακές βιντεοκάμερες είναι για το οπτικό zoom από 10x έως 20x και για το ψηφιακό από 300x έως 400x. Προσπαθήστε να αποφύγετε την υπερβολική χρήση του ψηφιακού zoom γιατί μειώνει την ποιότητα της εικόνας δραστικά.

  • Εμφάνιση 1-2 από 2 αποτελέσματα