Υλοποίηση εγκατάστασης σε βιομηχανικό περιβάλλον.

Σύνδεση point to point με την χρήση οπτικού καλωδίου multimode, επίτοιχους οπτικούς κατανεμητές και βιομηχανικού switch siemens με σκοπό τον έλεγχο με PLC αντλιοστασίου σε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας.

Ολοκληρώσαμε την εγκατάσταση και πστοποίηση δικτύου οπτικών ινών για διασύνδεση μονάδας ελέγχου PLC με αντλιοστάσιο σε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στην Λέσβο