Ασύρματα δίκτυα τύπου Wi Fi

Τα δίκτυα τύπου Wi Fi (Wireless Fidelity) αποτελούν την ασύρματη λύση για να υλοποιήσουμε δίκτυο υπολογιστών σε έναν χώρο.
Το μεγάλο προσόν της χρήσης ενός WiFi δικτύου είναι η ευκολία να προσθέσουμε τερματικά (π.χ. υπολογιστές , εκτυπωτές , ασύρματες κάμερες) γιατί δεν απαιτείται καμία πρόβλεψη για καλώδια ή κάτι άλλο εκτός από το να βρίσκονται οι προς χρήση συσκευές στην εμβέλεια του ασύρματου δικτύου μας.
Σχετικά με την λειτουργία και τις προδιαγραφές των δικτύων WiFi υπάρχουν πρότυπα τα οποία έχουν σχεδιαστεί από τον διεθνή οργανισμό IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) και περιγράφονται με το χαρακτηριστικό 802.11.
Το 802.11 είναι ο αριθμός της επιτροπής του IEEE η οποία εξελίσσει πρότυπα για τοπικά ασύρματα δίκτυα (wireless local area networks).
Το πρότυπο 802.11 διαιρείται σε υποκατηγορίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των συσκευών που το αποτελούν.

Πρότυπο Συχνότητα Δεδομένα / sec Ειδικό χαρακτηριστικό
802.11a 5 GHz 54 Mbps OFDM
802.11b 2.4 GHz 11 Mbps High Rate DSSS
802.11c

AP Bridge Operation Procedures
802.11d 5 GHz
Global Harmonization
802.11e

Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσίας
802.11f

Χρησιμοποιείται για επικοινωνία μεταξύ των access points
802.11g 2.4 GHz 54 Mbps Υπάρχει εμπορική διάθεση
802.11h 5 GHz
Βελτιωμένη διαχείριση ισχύος
802.11i

Βελτιωμένη ασφάλεια
802.11n
300 Mbps Αυξημένη εμβέλεια & ταχύτητα


Δημιουργώντας ένα ασύρματο δίκτυο στο σπίτι μας η στον χώρο εργασίας μας έχουμε την ελευθερία να προσθέσουμε όσες συσκευές θέλουμε χωρίς επιπλέον καλώδια και υποδομές.

Ηδη κυκλοφορούν στην αγορά εκτός από τους υπολογιστές συσκευές mp3 players, κινητά τηλέφωνα, ασύρματα τηλέφωνα, DVD players και τηλεοράσεις κάνοντας ευκολότερη την ανταλλαγή πληροφοριών και την πρόσβαση στο internet.


Αρθρο για ασύρματα δίκτυα αναφορά www.plusnet.gr διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά 3.0 Unported.