Κατασκευή και πιστοποίηση δικτύων PON για FTTH.

Με έδρα την Μυτιλήνη Λέσβου αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, πιστοποίηση και τεχνική υποστήριξη δικτύων οπτικών ινών από την καμπίνα έως τον τερματικό χώρο του πελάτη (FTTH).

Με έδρα την Μυτιλήνη Λέσβου αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, πιστοποίηση και τεχνική υποστήριξη δικτύων οπτικών ινών από την καμπίνα έως τον τερματικό χώρο του πελάτη (FTTH).
Διαθέτουμε ιδιόκτητο εξοπλισμό για συγκόλληση οπτικών ινών και πιστοποίηση του κατασκευασμένου δικτύου.
Έχουμε την δυνατότητα υποστήριξης back office για την αποθήκευση φωτογραφιών, μετρήσεων και συμπλήρωση AS BUILT  για το κάθε ολοκληρωμένο έργο.
 Συγκεκριμένα ότι αφορά τις φάσεις Β και Γ μπορούμε να αναλάβουμε:
 
Site survey, Αυτοψία, προμελέτη
Επέκταση υποδομής σωληνίσκου έως την εισαγωγή κτηρίου
Τοποθέτηση τερματικής διάταξης κτιρίου FTTH δικτύου οπτικών ινών (BEP)
Εγκατάσταση κουτιού τερματισμού ΚΟΙ ορόφου (Floor Box)  δικτύου FTTH
Εγκατάσταση ή τροποποίηση διασυνδέσεων διαχωριστή οπτικού σήματος (splitter) δικτύου FTTH
Κατασκευή κατακόρυφης και οριζόντιας υποδομής όδευσης ΚΟΙ σε κτίριο
Εγκατάσταση ΟΝΤ και σύνδεση με την τερματική διάταξη διαμερίσματος
  Ολες οι εγκαταστάσεις γίνονται με υλικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.