Ολοκλήρωση εγκατάστασης και πιστοποίησης δομημένης καλωδίωσης σε νεοκλασικό κτήριο

Ολοκληρώσαμε την εγκατάσταση και πιστοποίηση υποδομής δομημένης καλωδίωσης σε νεοκλασικό κτήριο στην Μυτιλήνη

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει :

⦁ Το σχεδιασμό της εγκατάστασης.
⦁ Την προμήθεια του παθητικού και ενεργού εξοπλισμού

⦁ Κατασκευή δικτύων χαλκού και οπτικών ινών
⦁ Την εγκατάσταση, πιστοποίηση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού