Εκτίμηση κινδύνου και βαθμονόμηση συστημάτων ασφαλείας.

Η εκτίμηση κινδύνου αποτελεί μία βασική εργασία του εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας η οποία πρέπει να γίνει κατά την διάρκεια του σχεδιασμού της προσφερόμενης λύσης για την προστασία ενός χώρου.

Λαμβάνονται υπόψη τα δομικά χαρακτηριστικά του χώρου αλλά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού

 • Έρευνα χώρου:
 • Σχεδιάζεται ένα σύστημα το οποίο να μην αφήνει κενά σημεία και επίσης να κάνει δυνατή την πρόσθετη προστασία σε χώρους ή σημεία αυξημένου κινδύνου (π.χ. χρηματοκιβώτια, δωμάτια με πολύτιμα αντικείμενα)

 • Τεχνική έρευνα:
 • Ελέγχεται ο καλύτερος τρόπος υλοποίησης της προστασίας που επιλέξαμε χωρίς να απαιτούνται μεγάλες παρεμβάσεις σε υπάρχουσες κατασκευές του κτηρίου.

  Τέλος σε συνεργασία με τον πελάτη επιλέγεται το επίπεδο της προστασίας που θέλουμε να προσφέρουμε ανάλογα με την διεθνή βαθμονόμηση συστημάτων ασφαλείας.

  Το επίπεδο προστασίας που προσφέρει ένα σύστημα ασφαλείας βαθμολογείται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα BS EN 50131- 1 ξεκινώντας απο το επίπεδο Grade 1 (χαμηλότερο) έως το Grade 4 (υψηλότερο)

  Grade 1 : Αφορά χώρους με χαμηλό κίνδυνο κλοπής απο μή οργανωμένους κακοποιούς οι οποίοι διαθέτουν απλά εργαλεία χωρίς γνώση ηλεκτρονικών και συνήθως δέν έχουν επιλέξει συγκεκριμένο στόχο.

  Grade 2: Περιγράφει χώρους με μέση πιθανότητα κλοπής (π.χ. καταστήματα, σπίτια) όπου είναι πιθανό να έχει γίνει εξωτερικός έλεγχος του χώρου απο τους εισβολείς.

  Grade 3: Περιγράφει χώρους με αυξημένη πιθανότητα κλοπής (καταστήματα με μεγάλα ποσά χρημάτων ή ακριβά αντικείμενα π.χ. κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές) όπου οι κακοποιοί πολλές φορές έχουν κάνει προηγούμενη επίσκεψη για έλεγχο των σημείων φύλαξης πολύτιμων αντικειμένων.

  Grade 4: Σε αυτό το επίπεδο κατατάσσονται οι χώροι υψηλού κινδύνου (κοσμηματοπωλεία , τράπεζες) και υπάρχει περίπτωση οι κακοποιοί βάση προεργασίας και σχεδίου να προσπαθήσουν να παρακάμψουν το σύστημα ασφαλείας.