Ανακύκλωση μπαταριών

Συμμετέχουμε και προωθούμε την ανακύκλωση μπαταριών μέσω της ΑΦΗΣ (Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών) ΑΦΗΣ
Ανακύκλωση μπαταριών
Τα οφέλη από την ανακύκλωση μπαταριών είναι κοινά για όλους, Δημιουργούμε ένα καλύτερο περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Σε όλες τις χώρες τις Ευρώπης, η ανακύκλωση μπαταριών γίνεται για:

  • Την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών
  • Την μείωση του όγκου των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στα ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων)
  • Την εξοικονόμηση πρώτων υλών
  • Την εξοικονόμηση ενέργειας
  • Την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
  • Την συνεισφορά στον πολιτισμό, εφόσον η εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί δείκτη πολιτισμού.